RSS Feed
Kunnskapsbase
     
Innkommende mailserver : mail.dittdomenenavn.no Tjenesten støtter POP3 og IMAP Utgående mailserver : smtp.dataguard.no Den utgående mail tjenesten er åpen for alle DGs kunder på port 25 i DGs nett. For kunder utenfor DGs nett anbefaler vi at du beny...