RSS Feed
Kunnskapsbase
     
Modem kan returneres til : DataGuard AS Sætervegen 25 5236 Rådal Merkes : Kundenummer eller sambandsnummer (Står på faktura)
Jeg vil si opp mitt bredbåndsabonnement hos en annen operatør, og ønsker å bestille tjeneste hos dere Bestill via vår bestillings web [1], oppsigelse av linje du har hos nåværende leverandør tar vi oss av. Dersom vi trenger noe fra deg tar vi enkelt ...
Oppsigelsestiden er én måned etter utløpet av den måneden oppsigelsen er mottatt for privatkunder og tre måneder for bedrifter. Oppsigelse må være skriftlig. Skjer oppsigelsen innenfor avtaletid, kan den tidligst gjøres gjeldende fra utløpet av avta...